Bli Tjänsteleverantör

Tjänsteleverantörer som vill leverera Internet i Lideros öppna nät kan utan någon kostnad ansluta sig mot vår kuntpunkt SOL-IX i Stockholm. Lidero ansvarar för nätet och trafiken från Stockholm till respektive slutkund. Vi hyr fiber av våra underleverantörer stadsnäten och monterar samt sköter driften av den aktiva utrustningen.

Lidero tar inte ut någon avgift av Tjänsteleverantörerna, utan debiterar istället slukunden en nätavgift.

Kontakta oss om ni vill börja leverera tjänster i vårt nät.