Öppet Nät

Öppet nät innebär att flera olika tjänsteleverantörer levererar Internetkapacitet i samma nät. En kommunikationsoperatör har hand om driften av nätet. Kunden väljer valfri tjänsteleverantör för leverans av tjänster. Lidero Network har avtal med de tjänsteleverantörer som finns under fliken ”Tjänsteleverantörer”, dessa levererar tjänster för både privatpersoner och företag.

Nätavgift

Den avgift som erläggs till kommunikationsoperatören för driften av nätet samt transporten till och från tjänsteleverantören kallas nätavgift (priser från 220kr/mån). Lidero Network fakturerar nätavgiften direkt till slutkunden. Tjänsteleverantören fakturerar sedan kunden för sina tjänster, Internet kostar från 10kr/mån och uppåt beroende på vilken hastighet man väljer.

Aktuella hastigheter och nätavgifter
Fiber/LAN Månadskostnad
10 Mbit/s (10/5)
20 Mbit/s (20/5)
40 Mbit/s (30-40/20)
70 Mbit/s (50-70/30)
100 Mbit/s (80-100/50-100)
200 Mbit/s (150-200/50-100)
400 Mbit/s (200-400/50-100)
1000 Mbit/s (500-1000/100-200)
220 kr
230 kr
250 kr
270 kr
290 kr
320 kr
350 kr
500 kr
ADSLMånadskostnad
2 Mbit/s (2/1)
8 Mbit/s (max 8/1)
24 Mbit/s (max 24/1)
250 kr
300 kr
310 kr