Infrastruktur

Lideros våglängdsnät
Lidero förfogar över fibernät i Mellansverige som är driftsatt med avancerad våglängdsutrustning.

Upplandsringen
Detta är vår benämning på den fiberring som ansluter Enköping med Stockholm.
Denna fiberring består dels av hyrd fiber från Stokab samt egen fiber inom Enköping och Håbo kommun.

Ringens sträckning är: Enköping – Skolsta – Övergran – Kista – Stockholm City  – Kista – Knivsta – Uppsala – Örsundsbro – Enköping. Vi har även en redundant sträcka på egen fiber Enköping – Örsundsbro – Övergran – Bålsta.

Vi har även fiber från Gävle via Tierp ned till Uppsala.

Mälarringen
Vi förfogar över fiber söder om Mälaren avseende sträckningen Stockholm – Södertälje – Strängnäs – Eskilstuna – Västerås – Enköping.

Dalarna / Norrland
Vi har idag även ett våglängdsnät som sträcker sig från Gävle upp till Mora via Falun och Borlänge vidare mot kusten, längs med kusten ned till Gävle via Sundsvall.

Ringens sträckning är: Gävle – Falun – Borlänge – Leksand – Rättvik – Mora – Orsa – Furudal – Sundsvall – Hudiksvall – Gävle. Vi har utöver detta även förbindelse mellan Furudal och Borlänge för ökad redundans. Gävle har förbindelse till Tierp och Stockholm.

Kontakta oss om ni är intresserade av internetkapacitet eller transmissionstjänster.