Infrastruktur

Lideros våglängdsnät

Upplandsringen
Detta är vår benämning på den fiberring som ansluter Enköping med Stockholm.
Denna fiberring består dels av hyrd fiber från Stokab samt egen fiber inom Enköping och Håbo kommun.

Ringens sträckning är:
Enköping – Skolsta – Övergran – Kista (Stokab) – Stockholm City (Stokab KN7) – Kista (Stokab) – Knivsta – Uppsala – Örsundsbro – Enköping.
Bålsta nås via egen fiber från Övergran.

Vi har även våglängdssattfiber från Gävle via Tierp ned till Gamla Uppsala.

Mälarringen
Vi förfogar över ett fiberpar söder om Mälaren (Stokab) avseende sträckningen Stockholm – Södertälje – Strängnäs – Eskilstuna – Västerås – Enköping.

Norrlandsringen
Vi har idag även ett våglängdsnät som sträcker sig från Gävle upp till Mora via Borlänge vidare mot kusten, längs med kusten ned till Gävle via Sundsvall.

Övrigt
Där vi inte förfogar över ”svartfiber” använder vi oftast Banverkets transmissionstjänster.